W związku z udziałem przedszkola w projekcie „Dwujęzyczna Opolszczyzna” nasza placówka wzbogaciła się już o nowy monitor interaktywny, a inne pomoce tego typu będą sukcesywnie dostarczane od stycznia 2020r. Pomoce te nie tylko wzbogacą bazę dydaktyczną naszego przedszkola, ale również zajęcia językowe z angielskiego będą bardziej atrakcyjne. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które zostaną osiągnięte poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do realizacji i możliwości stwarzania warunków do wzrastania dzieci w mechanizm przyswajania języka poprzez kontakt z różnymi sytuacjami edukacyjno – wychowawczymi. Podczas realizacji projektu dziecko będzie miało możliwość stosowania języka angielskiego czy języka niemieckiego, w sposób powszechny – podczas różnych sytuacji z jakimi spotyka się w przedszkolu. Będą to:

  1. Dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w formie wykorzystywania platformy edukacyjnej z oprogramowaniem do powszechnej dwujęzyczności.
  2. Wyjazdy do Zaczarowanego Świata Teatru Lalki i aktora w Opolu.
  3. Doposażenie przedszkola.
  4. Kursy i szkolenia nauczycieli dotyczące podniesienia kompetencji kluczowych dwujęzyczności w języku angielskim.
  5. Kursy/szkolenia/studia podyplomowe dla nauczycieli prowadzących dwujęzyczność w języku angielskim i języku niemieckim przygotowujące do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi/pedagogiki specjalnej.
  6. Szkolenie dla nauczycieli z metodyki prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje. Kluczowe umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy z języka niemieckiego.

EduNect Logo Poziome

Dyplom Julia Wojtkowiak

ddpartnerprogramu

bezpieczna droga do szkoly logo

epodreczniki

banner kula

sieciaki logo

geoserwis mapy

kartarow

button4

Odwiedziny:

DzisiajDzisiaj937
WczorajWczoraj763
MiesiącMiesiąc8861
WszyskieWszyskie554459
Statistik created: 2020-08-13T20:46:24+00:00